Çevre Düzenlemeleri

Son yıllarda endüstriyel gelişmelerle beraber artan çevre sorunları, insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşınca, insanların çevreye olan bakış̧ açıları değişmiş̧, insanlar kent içerisindeki sağlıksız ortamlardan ve günlük yasamın getirdiği stres ve düşüncelerden uzaklaşmanın yolunu doğada bulmuşlardır. Kent yaşamının getirdiği avantajlardan ve sosyal hayatından kopamayan insanlar, doğayı kendi yakınlarında aramaya başlamışlardır. Bunun neticesinde çevre düzenlemeleri önem kazanmış̧, çevrenin korunması, daha akılcı kullanımı ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, insanların peyzaj islerine verdiği önemi artırmış̧ ve bu branşa yeni işlev ve yükümlülükler getirmiştir.

 

Bizler de bu bilinç ve yapılan isin bir sonraki yapılacak iş için referans olacağı düşüncesiyle, bu alandaki çalışmalarımıza isini çok seven ve mesleğinde uzmanlaşmış̧ kadromuzla sizler için; sadece yaşanılan yerler değil, aynı zamanda çevrenin tüm işlev değerlerini koruyarak sağlıklı, huzurlu ve doğayla uyumlu, yasayan mekanlar oluşturmaya çalışmaktayız.